Mezinárodní definice porodní asistentky


Porodní asistentka je osoba, která byla řádně přijata do oficiálního vzdělávacího programu pro porodní asistentky uznávaného v dané zemi, která úspěšně ukončila daný vzdělávací program pro porodní asistentky a získala tak požadovanou kvalifikaci a registraci pro výkon povolání porodní asistentky.
Porodní asistentka je uznávána jako plně zodpovědný zdravotnický pracovník;

  • pracuje v partnerství se ženami, aby jim poskytla potřebnou podporu, péči a radu během těhotenství, porodu a v době poporodní,
  • vede porod na svou vlastní zodpovědnost,
  • poskytuje péči novorozencům a dětem v kojeneckém věku.

Tato péče zahrnuje:

  • preventivní opatření,
  • podporu normálního porodu,
  • zjišťování komplikací u matky nebo dítěte,
  • zprostředkování přístupu k lékařské péči nebo jiné vhodné pomoci
  • provedení nezbytných opatření při mimořádné naléhavé situaci.

Porodní asistentka má důležitou úlohu ve zdravotním poradenství a vzdělávání nejen žen, ale i v rámci jejich rodin a celých komunit. Tato práce by měla zahrnovat předporodní přípravu a přípravu k rodičovství a může být rozšířena i do oblasti zdraví žen, sexuálního nebo reproduktivního zdraví a péči o dítě.
Porodní asistentka může vykonávat svou profesi v jakémkoli prostředí, včetně domácího prostředí, ambulantních zdravotnických zařízení, nemocnic, klinik, nebo zdravotnických středisek.

Tato definice byla přijata na zasedání
Mezinárodního výboru porodních asistentek 19. července 2005
a nahrazuje Definici porodní asistentky přijatou
v roce 1972 a doplněnou v roce 1990.