Vzdělání

  • Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí
  • Vyšší zdravotnická škola Zlín, obor Diplomovaná porodní asistentka
  • Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, bakalářské studium v oboru Porodní asistentka
  • Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, navazujicí magisterské studium v oboru Komunitní péče v porodní asistenci

 

Mou snahou je neustále se vzdělávat a ve své praxi využívat poznatků moderní vědy a mezinárodních zkušeností v oboru porodní asistence.